•Διεθνείς Μεταφορές - Εισαγωγές - Εξαγωγές - Αντιπροσωπείες • International Transports - Imports - Exports - Representations

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΒΛΑΧΑΚΗ
Διεθνής Μεταφορές - Εισαγωγές - Εξαγωγές - Αντιπροσωπείες
Λ. Σαλαμίνος 215, Κερατσίνι 187 58 - Πειραιάς
Τηλ.: 210 4014424 - Fax: 210 4014427
E-mail: info@eastern-trans.gr - Web: www.eastern-trans.gr