•Διεθνείς Μεταφορές - Εισαγωγές - Εξαγωγές - Αντιπροσωπείες • International Transports - Imports - Exports - Representations

STAMATINA VLACHAKI
International Transports - Import - Export
Salamina Ave. 215, Keratsini 187 58 - Piraeus
Tel.: 210 4014424 - Fax: 210 4014427
E-mail: info@eastern-trans.gr - Web: www.eastern-trans.gr