•Διεθνείς Μεταφορές - Εισαγωγές - Εξαγωγές - Αντιπροσωπείες • International Transports - Imports - Exports - Representations
Η εταιρεία μας χαρακτηρίζεται για την ιδιαίτερη,
σχολαστική υπευθυνότητα που δείχνει στον τομέα της ασφάλειας
των αντικειμένων τα οποία μεταφέρει.
Ταυτόχρονα καλύπτει όλα τα προς μεταφορά αντικείμενα με
ασφαλιστική κάλυψη για κάθε κίνδυνο.
Παρέχουμε ασφαλιστική κάλυψη των εμπορευμάτων μέσω της
ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.