•Διεθνείς Μεταφορές - Εισαγωγές - Εξαγωγές - Αντιπροσωπείες • International Transports - Imports - Exports - Representations
Our company's basic characteristic is the highest responsibility in the security of
the product's transportation.
We cover every object we transfer with insurance for any transportation mean, or damage.
We also provide CMR insurances through Egnatia insurance company.