•Διεθνείς Μεταφορές - Εισαγωγές - Εξαγωγές - Αντιπροσωπείες • International Transports - Imports - Exports - Representations

Σύγχρονος, στόλος αυτοκινήτων, με έμπειρους και υπεύθυνους
επαγγελματίες οδηγούς, για άψογες μεταφορές ξηράς.
Στόλος κάθε τύπου, μέγιστης χωρητικότητας, κατάλληλος για
κάθε είδους εμπορεύματα, εφοδιασμένος στην πλειονότητά του και με
ADR Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης για Επικίνδυνα Εμπορεύματα,
κινείται συνεχώς σε όλα τα μήκη της Ανατολικής Ευρώπης, πάντα κατ' εντολής σας.